top of page
VRC06498-Edit.jpg
LI k fotkám do teamu-13.png

Mgr. Vít Šilhavý

  • Korporátní právo

  • M&A

  • Právo veřejných zakázek a hospodářské soutěže

  • IT právo

E-mail
Telefonní kontakt

+420 602 437 849

Vít Šilhavý je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2011. Během své právní praxe působil v řadě předních pražských advokátních kanceláří, a to i na vedoucích pozicích. V rámci své advokátní praxe se Vít věnuje právu obchodních korporací, právnímu poradenství úvěrovým a finančním institucím, projektovému financování a právu IT.
 

Vít má rozsáhlé zkušenosti v oblasti M&A a korporátního práva, kdy se podílel na významných investičních a akvizičních případech o finančním objemu i několika miliard korun. Rovněž má bohaté zkušenosti s poradenstvím ve všech životních situací obchodní korporace od zakládání společností včetně ideálního nastavení korporátní struktury, přes poradenství při běžné korporátní agendě (příprava valných hromad a zasedání dalších orgánů společnosti, smluv o výkonu funkce atp.), až po poradenství při likvidaci společností.
 

Vít poskytuje právní poradenství úvěrovým a finančním institucím, a to jak v oblasti poskytování půjček (primárně B2B segmentu), tak projektového financování, zejména za účelem realizace developerských projektů rezidenčního i komerčního charakteru v rozsahu stovek milionů korun. V této oblasti pomáhal klientům od právního due diligence, prověření samofinancovatelnosti projektů, přes nastavení správné struktury transakce až po úspěšné dokončení a prodej projektů. Významné zkušenosti má Vít i v právu IT, kde poskytuje právní poradenství v oblasti podpory vývoje, údržby a rozvoje software, poskytování licencí, přípravy obchodních podmínek pro softwarové produkty, poradenství v oblasti databází, či nastavení smluv s programátory.
 

Vedle práva se Vít taktéž zabývá informačními technologiemi a je spoluzakladatelem IT společnosti
Bill Systems s.r.o. zabývající se vývojem software pro správu kanceláře. Je rovněž jedním ze spoluzakladatelů společnosti AML solutions s.r.o. řešící problematiku compliance v oblasti AML/CFT.

bottom of page