top of page
VRC09605-Edit_web (1).jpg
LI k fotkám do teamu-13.png

JUDr. Tomáš Trojan

  • Bankovní právo

  • Občanské právo

  • Litigace

  • Obchodní právo

+420 735 083 065

Tomáš Trojan vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. S advokátní kanceláří ŠTILEC & PARTNERS spolupracuje od roku 2022 jako advokátní koncipient.
 

Tomáš v minulosti působil v největší české advokátní kanceláři, kde se zabýval správou pohledávek významných bankovních ale i jiných nebankovních klientů. Svou specializaci na oblast bankovnictví později prohluboval několikaletým působením v Kanceláři finančního arbitra, kde se podílel na řešení řady sporů mezi finančními institucemi a spotřebiteli v oblasti finančního trhu, zejména spory z platebního styku a spotřebitelských úvěrů.
 

V rámci advokátní kanceláře se Tomáš podílí zejména na významných případech sporné agendy, ale též na přeměnách společností. Má rovněž zkušenosti se smluvní agendou týkající se dodávek složitých technologických celků a s poskytováním služeb z oblasti korporátního práva.

bottom of page