top of page
LI k fotkám do teamu-13.png

Mgr. Tomáš Hubáček

  • Korporátní právo

  • M&A

  • IT & IP právo

  • Právo nemovitostí

+420 606 194 481

Tomáš Hubáček vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působí od roku 2016. V advokátní kanceláři ŠTILEC & PARTNERS získával nejprve zkušenosti na pozici právního asistenta, posléze v ní působil jako advokátní koncipient. V současnosti s advokátní kanceláří spolupracuje jako advokát. V minulosti působil též v přední české advokátní kanceláři, kde se zabýval zejména právem obchodním, pracovním, veřejných zakázek a trestní právem z pohledu postavení poškozeného v trestním procesu.

 

Tomáš v průběhu svých studií absolvoval jazykový studijní pobyt v Oxfordu. Publikuje v odborných právních periodikách, např. v Obchodněprávním revue nebo Právním rádci. Pravidelně se účastní odborných konferencí a setkávání předních zástupců akademické obce, advokátního a soudcovského stavu.

 

Tomáš se v rámci advokátní kanceláře podílí na významných investičních a akvizičních případech klientů, kdy hodnota transakcí v jednotlivých případech dosahuje částky až jednotek miliard korun. V oblasti práva obchodních korporací se věnuje především vnitřnímu fungování kapitálových obchodních společností.

 

V rámci práva nemovitostí má Tomáš zkušenosti s komplexní administrací procesu koupě a prodeje nemovitostí, a to jak z pohledu kupujícího, tak z pohledu prodávajícího developera. Tomáš má též zkušenosti s obranou práv klienta před stavebními úřady.

 

V oblasti práva duševního vlastnictví Tomáš spoluutváří právní podporu klienta zejména v případech vývoje, licencování a postoupení práv k softwaru, dále též v oblasti známkoprávní ochrany výrobků a služeb klientů, a to včetně řízení před národními či unijními úřady průmyslového vlastnictví.

bottom of page