top of page

Změny zákoníku práce. Zaměstnavatelé potřebují v krizi větší flexibilitu

V době překotných změn, vyvolaných celosvětovou pandemií COVID 19 a z ní pramenící všeobecné nejistoty, se v České republice poměrně výrazně změnil zákoník práce. Novela zavedla mimo jiné řadu novinek, jejichž společným jmenovatelem je částečné zjednodušení a zvýšení flexibility pracovního práva. Zcela novým prvkem je zavedení institutu sdíleného pracovního místa, odstraněny byly i některé letité krkolomnosti komunikace zaměstnanců se zaměstnavateli. Budou však tyto změny vzhledem k nastávající společensko-ekonomické situaci stačit? Není na místě pomoci trhu práce a ekonomice podstatnějším pojetím změn pracovněprávních vztahů?

Výše uvedenými otázkami se zabýval náš kolega Mgr. Jakub Štilec v komentáři pro INFO.cz, který vyšel 25. srpna 2020. Celý text najdete zde: https://www.info.cz/pravo/pravni-servis/zmeny-zakoniku-prace-nebudou-v-krizi-stacit-zamestnavatele-potrebuji-vetsi-flexibilitu-mysli-si-jakub-stilecComments


bottom of page