top of page

Za dluh na nájemném na ulici neskončíte. U soudu však možná ano

Vládní návrhy zákonů na pomoc nájemcům v době koronavirové, prezentované někdy jako „odklad nájmů“ nebo „odklad splatnosti“, vzbudily mnoho kontroverzí nejen mezi pronajímateli, ale i u odborné veřejnosti. Jakub Štilec se již ke schvalovaným opatřením vyjádřil v komentáři pro INFO.cz, v němž se věnoval především otázce ústavnosti předloženého návrhu. Pro EKONOM pak podrobněji zhodnotil, co zákon ve skutečnosti pro nájemce znamená a zda je označení „odklad splatnosti“ výstižné.Comments


bottom of page