top of page

Vítaná novela zákona o obchodních korporacích

V připomínkovém řízení na úrovni vlády je rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích. Přináší řadu změn v oblasti monistické struktury vnitřní správy akciové společnosti. Deklarovaným účelem novely je zpřehlednit stávající úpravu tzv. monistického systému a jasným způsobem vymezit působnost jednotlivých orgánů obchodní korporace. Má se opustit stávající koncepce statutárního ředitele, která vyvolávala značné nejasnosti jak u jednotlivých potencionálních zakladatelů akciové společnosti, tak i u odborné veřejnosti. Místo toho by měla tradičně fungovat správní rada a valná hromada. Tak uvidíme, vývoj novely budeme určitě dále sledovat.Comments


bottom of page