top of page

SVJ může omezit krátkodobé pronájmy Airbnb, řekl soud

Městský soud v Praze vydal v nedávné době přelomové rozhodnutí týkající se krátkodobých pronájmů bytů (např. známá platforma Airbnb). Postavil se v něm za právo společenství vlastníků jednotek (SVJ) zakázat ve svých stanovách vlastníkům, aby své byty opakovaně krátkodobě pronajímali nebo v nich poskytovali ubytovací služby. Městský soud v Praze s rozhodnutím přišel v době, kdy se o problémech spojených s Airbnb a jejich řešením prostřednictvím právní regulace hovoří stále častěji. Rozhodnutí je zatím nepravomocné, nespokojený pronajímatel proti němu podal odvolání. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrazný a do určité míry překvapivý zásah do vlastnických práv pronajímatelů, lze očekávat dlouhou právní bitvu, která může skončit až před Ústavním soudem.

K možným právním dopadům rozhodnutí poskytl vyjádření pro Týdeník Ekonom společník advokátní kanceláře Mgr. Jakub Štilec: https://ekonom.ihned.cz/c1-66775120-spolecenstvi-vlastniku-muze-omezit-kratkodobe-pronajmy-airbnb-rekl-soud.
Comments


bottom of page