top of page

Praha má pro regulaci Airbnb svázané ruce

Komentujeme aktuální témata a problémy ve společnosti.

Jedním z takovýchto je v případě bytové dostupnosti v Praze problematika Airbnb. Na dané téma poskytl rozhovor společník naší advokátní kanceláře Mgr. Jakub Štilec. Příspěvek si můžete přečíst pod následujícím odkazem: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/praha-regulace-airbnb-mesto-ma-svazane-ruce-nemovitosti.A181227_447367_praha-zpravy_nuc.bottom of page