top of page

Právník o modrých zónách „Je to malá revoluce“

Má spoluvlastník automobilu nezapsaný v registru vozidel stejná práva při parkování, jako spoluvlastník zapsaný? Pražské úřady si dosud myslely, že nikoliv. Obyvatelce Prahy 6 tak odmítaly vydat parkovací oprávnění pro vůz ve společném jmění manželů, který byl v registru psán na jejího manžela. Proti takové praxi se postavil Nejvyšší správní soud a následně i Městský soud v Praze. Soudy potvrdily, že parkovat mohou v modrých zónách i manželé – spoluvlastníci vozidla. Lze rozhodnutí soudů označit za překvapivé? Bude Praha nucena změnit svůj dosavadní přístup při udělování parkovacích oprávnění? A nehrozí hlavnímu městu další vlna žalob v obdobných případech?

Rozhovor k dopadům soudních rozhodnutí poskytl pro MF Dnes Mgr. Jakub Štilec. Rozhovor vyšel v pražském vydání deníku 20. srpna 2020, dostupný je i on-line na adrese: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/jakub-stilec-pravnik-parkovani-modre-zony.A200819_205229_praha-zpravy_mamaコメント


bottom of page