top of page

Nový pohled na střet zájmů statutárního orgánu se zájmy společnosti. Kdy jeho jednání (ne)zavazuje?

V korporátní praxi se nezřídka stává, že společnost zpětně objeví nevýhodnou smlouvu, kterou za ni uzavřel člen statutárního orgánu sám se sebou, nebo se svým příbuzným. Co v takové situaci může společnost dělat a je smlouvou vůbec vázána? Novou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu se pro INFO.cz zabývali naši kolegové Jakub Štilec a Tomáš Trojan.


Jejich celý příspěvek si můžete přečíst pod následujícím odkazem:


https://www.info.cz/pravo/pravni-servis/novy-pohled-na-stret-zajmu-clena-statutarniho-organu-se-zajmy-pravnicke-osobybottom of page