top of page

Vykročení novým směrem ve výstavbě

Poslanecká sněmovna koncem května 2021 schválila návrh nového stavebního zákona. Ten přináší řadu změn v rámci povolovacích procesů, jejichž cílem je zrychlení výstavby. Vybranou problematiku nového stavebního zákona pro deník INFO.CZ komentoval společník naší advokátní kanceláře, Mgr. Jakub Štilec.bottom of page