top of page

Městské části Prahy budou moci rozhodovat o dani z nemovitostí

Magistrát Prahy vyslyšel dlouhodobé volání většiny městských částí po přenastavení systému daně z nemovitých věcí. Podstatou změny je v důsledku to, že městské části budou moci na svém území samy rozhodovat o výši této daně, tedy zejména o tom, zda daň zvýší a o kolik. Opatření je vedením města prezentováno jako podpora individuálního přístupu starostů, kteří nejlépe znají potřeby svých městských částí. Podle avizovaných postojů městských částí lze očekávat někdy i skokové zvýšení daňové povinnosti. Řada městských částí se netají tím, že nabízenou možnost k navýšení daně využijí v plné míře a daň zvýší o 100 %.

Opatření magistrátu spočívá v chystané úpravě dvou koeficientů, tzv. místního a velikostního, které se promítají do výsledné výše daně. Místní koeficient, který podle zákona může být v rozpětí 1 až 5, se nově zavádí pro celou Prahu s hodnotou 2. Doposud byl zaveden s hodnotou 1, tudíž bez dopadu na daňovou povinnost poplatníka. Oproti tomu se snižuje velikostní koeficient z dosavadní hodnoty 5 na hodnotu 2,5 a městským částem se dává možnost jej opět navýšit až na maximální hodnotu 5.

Problematiku komentoval pro MF DNES Jakub Štilec. Článek vyšel v deníku MLADÁ FRONTA DNES, Praha, dne 9. 9. 2019 na straně 11.Comments


bottom of page