top of page

K legislativním úvahám o regulaci sdíleného ubytování

Poslanecká sněmovna se v současné době zabývá legislativním návrhem Ministerstva financí, jehož účelem je zvýšit tzv. ubytovací poplatky a vztáhnout je i na poskytovatele sdíleného ubytování zprostředkovávaného platformami typu airbnb, booking.com apod. V rámci sněmovního projednávání bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, které iniciují vyšší míru regulace těchto platforem. Jejich předkladatelé např. navrhují, aby příslušné ubytovací poplatky vybírali přímo zprostředkovatelé sdíleného ubytování. Přitom se počítá s hlavní úlohou Ministerstva financí, které by mělo na základě návrhu obce rozhodovat, kteří zprostředkovatelé pobytu budou na území obce poplatek vybírat a za jakých podmínek. Ministerstvo financí však tomuto návrhu nakloněno není.

Problematikou se pro MLADOU FRONTU DNES zabýval náš kolega Jakub Štilec. Celý článek vyšel v deníku MLADÁ FRONTA DNES (pražské vydání) dne 22. 5. 2019 na str. 14.Comments


bottom of page