top of page

K úvahám o regulaci nočního života v Praze

Některé městské části Prahy trvale trápí nadměrné rušení nočního klidu vyvolávané návštěvníky nočních podniků. Jedná se zejména o problém Prahy 1. Na úrovni hlavního města proto vznikla iniciativa, že by obec mohla v problémových oblastech regulovat zavírací dobu nočních podniků. K takové regulaci je však třeba přistupovat s rozvahou, neboť vedle zamýšlené ochrany práv obyvatel na pokojné soužití omezuje právo provozovatelů nočních podniků na svobodu podnikání. Spíše nežli plošná restrikce se přitom ve světě osvědčuje přístup založený na věcné kooperaci obcí s provozovateli nočních zařízení a efektivní komunikaci s návštěvníky měst. Tento přístup má přitom výsledky jak z hlediska zajištění ochrany práv obyvatel, tak i rozvoje a kultivace nočního života, který je pro města hospodářsky i kulturně důležitý. V této souvislosti lze přivítat, že i Praha již má po vzoru jiných metropolí svého nočního starostu, který by se měl těmito otázkami zabývat a hledat rozumné a funkční řešení.

Některé právní aspekty zamýšlené regulace komentoval pro deník Mladá fronta DNES společník advokátní kanceláře Mgr. Jakub Štilec.

Příspěvek našeho kolegy vyšel v deníku Mladá fronda DNES Praha dne 6. 2. 2019, kde si jej celý můžete přečíst na straně 11.Comments


bottom of page