top of page

Chystaná ochrana bydlení nájemcům nepomůže. Může být i protiústavní

Vláda v období koronavirové krize předložila návrh zákona, který by pronajímatelům bytů zakázal dát nájemcům po určitou dobu výpověď z nájmu, pokud by se dostali do prodlení s placením nájemného. Zákon vláda prezentovala jako pomoc nájemcům v tíživé sociální situaci způsobené ztrátou výdělků v důsledku opatření proti šíření pandemie. Pomůže však tento zákon nájemcům a zajistí jim jejich bytové potřeby déle než na pár měsíců? Je možné přenášet sociální zátěž nájemců na bedra pronajímatelů, aniž by se takové opatření dostalo do rozporu s ústavou? Na tyto a související otázky hledal odpověď společník naší advokátní kanceláře Mgr. Jakub Štilec v komentáři zveřejněném na INFO.cz. Celý komentář z 15. dubna 2020 si můžete přečíst zde: https://www.info.cz/nazory/stilec-chystana-ochrana-bydleni-najemnikum-nepomuze-a-ohrozi-pronajimatele-muze-byt-i-protiustavni-44900.html.Comments


bottom of page