top of page

Chlácholí vás manažeři, že se firmě daří?

„Důvěřuj, ale prověřuj“ – tak zní známé rčení a platí to i uvnitř korporátů. Obzvláště v případě menšinových společníků, před kterými občas bývá leccos skrýváno. Na jaké informace se mohou ptát a hraje při tom roli, zda jde o „sróčko“ nebo „akciovku“?

Vše se dozvíte v článku našich kolegů Jakub Štilec a Vojtěch Brolík pro INFO.cz.


https://www.info.cz/pravo/pravni-servis/vite-jak-hospodari-vase-spolecnost-zeptejte-se-jednatele-i-na-obchodni-tajemstvi

bottom of page