top of page

Budeme více stavět a levněji bydlet? Osud stavebního zákona závisí na síle samospráv

Nový stavební zákon, který měl urychlit povolování staveb, je platný a většina jeho součástí by měla nabýt účinnosti v polovině roku 2023. Alespoň tak tomu mělo být podle plánů předchozí vlády. Po volbách se však situace změnila a nový stavební zákon se má opět překopat. Nad důsledky se pro Forbes Česko zamýšlí Jakub Štilec.
bottom of page