top of page

Blockchain – cesta k jednodušší evidenci dat?

Blockchain nebo-li nezměnitelná databáze shromažďující data za pomoci řetězení transakcí (chain) a jejich potvrzování (block), začal být v současnosti po celém světě hojně zmiňovanou technologií. Do povědomí veřejnosti se dostal prostřednictvím rozšíření obchodu s kryptoměnami, který je na jeho užití postaven. Z důvodu specifických žádoucích vlastností technologie se začaly objevovat tendence k dalšímu uplatnění blockchainu. Využití zpětné dohledatelnosti transakční historie, nezměnitelnosti zápisů a virtuálního zachycení hodnot si lze představit v obchodu s cennými papíry a jinými nehmotnými statky. Své opodstatnění může nalézt i jako nástroj evidenční ve vedení nejrůznějších seznamů a registrů.

Jelikož je pro blockchain určující neexistence svrchované autority potvrzující jeho obsah, využívání na veřejnoprávní úrovni je v současnosti utopií. Vývoj informačních technologií ale státní ani odborné instituce neignorují a vyvíjejí snahu blockchain uchopit a legislativně jeho užití zájemcům usnadnit. I v České republice Ministerstvo financí ve spolupráci s odbornou veřejností již konzultuje možnou podobu legislativní úpravy využití blockchainu. Česká republika by se mohla v této oblasti inspirovat modelovým zákonem vydaným v červenci 2017 Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo, který upravuje elektronické převoditelné instrumenty.

Z právního pohledu může tato technologie nicméně narážet na problematiku ochrany osobních údajů podle nařízení GDPR. Je tomu tak kupříkladu z důvodu, že jednou zadaná data do blockchainu již nelze změnit ani vymazat. Tato skutečnost se zdá být v rozporu s právem občanů Evropské unie žádat výmaz jejich osobních údajů nebo opravu těch nesprávných či neaktuálních. K problematice blockchainu ve spojení s ochranou osobních údajů již byla provedena analýza ve Francii tamějším úřadem na ochranu osobních údajů (CNIL), maďarským úřadem na ochranu osobních údajů, avšak na evropské úrovni stále žádná ucelená vodítka neexistují. Kromě ochrany osobních údajů se další rizika spatřují v oblastech ochrany spotřebitele, praní špinavých peněz či odpovědnosti za škodu.

Zda se blockchain jakožto informační databáze stane součástí běžné ekonomiky, není v současnosti zcela jasné. Bude však velmi zajímavé pozorovat, jakým směrem se budou názory odborné veřejnosti a kroky legislativců v budoucnosti ubírat, obzvláště dojde – li k implementaci do praxe obchodníků.Comments


bottom of page