top of page
VRC06365-Edit.jpg
LI k fotkám do teamu-13.png

Mgr. Marek Balšánek

  • IT & IP právo

  • Obchodní právo

  • Občanské právo

  • Pracovní právo

+420 728 014 863

Marek Balšánek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působí od roku 2014. Od roku 2018 trvale spolupracuje s advokátní kanceláří ŠTILEC & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o.

 

Marek má bohaté zkušenosti v oblasti korporátního práva. Podílel na významných restrukturalizačních, investičních a akvizičních projektech, kdy hodnota transakce v některých případech dosahovala částky v řádu jednotek miliard korun.

 

V oblasti závazkového práva poskytoval Marek poradenství řadě klientů z různých oborů podnikání, od lokálních maloobchodních prodejců až po nadnárodní výrobce v oblasti automotive či významné IT developerské společnosti. V rámci oblasti pracovního práva Marek disponuje zkušenostmi s poskytováním komplexního pracovněprávního poradenství několika nadnárodním podnikům při jejich vstupu na český trh.

 

Sektorově se Marek blíže věnuje trhu informačních technologií a e-commerce. Zaměřuje se především na problematiku vývoje, licencování a údržby softwaru, problematiku cloudových technologií a ochranu osobních údajů.

 

Marek zastupuje klienty na všech úrovních civilního procesu i v rámci správního řízení či řízení před správními soudy.

bottom of page