top of page
DSC04002-Edit[49].jpg
LI k fotkám do teamu-13.png

Mgr. Ing. Jana Pekárková

  • Právo nemovitostí

  • Korporátní právo

  • Litigace

  • Bankovní právo

+420 777 256 072

Jana Pekárková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze. V advokacii působí od roku 2006. Před příchodem do advokátní kanceláře ŠTILEC & PARTNERS působila na pozici advokátky v předních mezinárodních advokátních kancelářích.

Jana se dlouhodobě specializuje zejména na oblast práva nemovitostí. Má rozsáhlé zkušenosti ve věcech rezidenčního, komerčního a pozemkového developmentu, kdy komplexně zajišťovala realizaci významných klientských záměrů - akvizičních i výstavbových, a to jak po stránce soukromoprávní, tak i z hlediska povolovacích procesů.

Jana též s vysokou mírou expertizy zajišťuje potřeby klientů v oblasti korporátního práva a M&A. Podílela se na investičních projektech klientů s hodnotou transakce v řádu jednotek miliard korun.

Jana zastupuje klienty na všech úrovních civilního a správního procesu.

bottom of page