top of page
Mgr. Jakub Štilec
LI k fotkám do teamu-13.png

Mgr. Jakub Štilec

  • Právo nemovitostí

  • Hospodářská soutěž a veřejné investování

  • M&A a litigace

  • IT právo

+420 601 166 516

Jakub Štilec je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V advokacii působí od roku 2007. Před vznikem advokátní kanceláře ŠTILEC & PARTNERS zastával pozici partnera v přední české advokátní kanceláři.

 

V oblasti práva hospodářské soutěže a veřejného investování Jakub poskytoval poradenství např.

v problematice zneužití dominantního postavení, spoluutvářel právní rámec významných komoditních nákupů s přeshraničním prvkem či řešil případy nedovolené veřejné podpory

v působnosti Evropské komise.

 

V oblasti práva nemovitostí poskytuje Jakub poradenství zejména v oblasti rezidenčního

a komerčního developmentu. Pravidelně zajištuje komplexní realizaci významných nemovitostních transakcí, a to i s hodnotou v řádu stovek milionů až miliard korun.

 

Jakub má značné zkušenosti i s oblastí práva IT, v rámci kterého poskytuje právní podporu např. při výstavbě, správě a provozu optických infrastruktur, jakož i při jejich následném komerčním využití. V této souvislosti má rozsáhlé zkušenosti s ochranu práv duševního vlastnictví.

 

Jakub rovněž zastupuje klienty v civilním soudním i správním řízení. Podílí se i na případech

s hodnotou předmětu řízení v řádu stovek milionů až jednotek miliard korun. V rámci trestního práva hájí zejména práva poškozeného.

bottom of page