top of page

Hospodářská

soutěž

Hospodářská soutěž

V oblasti práva hospodářské soutěže klientům pomáháme na všech úrovních veřejnoprávního dohledu. Máme zkušenosti s řešením případů dominantního postavení a jeho zneužití, ale také s problematikou zakázaných kartelových dohod. A to i s přesahem do oblasti veřejných kontraktů - tzv. bid rigging.

 

Rozumíme této vysoce specifické a progresivní právní disciplíně, jejíž obsah je neustále dotvářen měnícími se podmínkami trhu.

šipky pod služby-08.png
bottom of page