VRC06507-Edit.jpg
LI k fotkám do teamu-13.png

Mgr. Dominika Holubová

  • Litigace

  • Správní právo

  • Insolvenční právo

  • Trestní právo

E-mail
Telefonní kontakt

+420 737 389 026

Dominika Holubová působí v advokacii od roku 2016. V průběhu studií absolvovala stáž v obou komorách Parlamentu České republiky a rovněž získala zkušenosti v rámci odborných stáží na státním zastupitelství a civilním i trestním úseku obvodních soudů v Praze. V minulosti působila v advokátní kanceláři v Praze, kde se věnovala především občanskému a trestnímu právu.

 

Během studií zastávala Dominika v advokátní kanceláři ŠTILEC & PARTNERS pozici právní asistentky, v současné době s advokátní kanceláří spolupracuje jako advokátní koncipientka.

 

Dominika se věnuje zejména sporné agendě, a to v oblasti civilního práva i správního práva. Ve své praxi se podílí na významných litigačních případech, ve kterých hodnota sporu dosahuje částek v řádu až stovek milionu korun. V rovině správního práva řeší zejména stavebně-právní agendu, a to od počátku procesu až po řízení před Nejvyšším správním soudem.

 

Dominika se rovněž věnuje právu trestnímu a má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů jak v postavení osoby poškozené, tak v pozici obžalovaného.